Wystawa w Senacie RP w 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza