KALENDARIUM ŻYCIA PISARZA

5.V.1846 Wola Okrzejska – narodziny Henryka Adama Aleksandra Piusa Sienkiewicza
1858 Wyjazd do Warszawy, rozpoczęcie nauki w Gimnazjum Realnym
1865 Ukończenie siódmej klasy, opuszczenie szkoły
VIII.1865-VI.1866 Posada guwernera  w Poświętnem niedaleko Płońska
IX-X.1866 Matura i rozpoczęcie studiów w Szkole Głównej Warszawskiej
18.IV.1869 Pierwsza publikacja w prasie: recenzja z występu Wincentego Rapackiego w „Przeglądzie Tygodniowym”
1871 Sienkiewicz opuszcza uczelnię bez podejścia do egzaminów końcowych
1872 Druk „Na marne” w dwutygodniku „Wieniec”, pierwsze wydanie książkowe utworów Sienkiewicza pt. „Humoreski z teki Worszyłły”
1873 Praca w „Gazecie Polskiej” – felietony z cyklu „Bez tytułu”
1874 Zaręczyny z Marią Keller zerwane w tym samym roku, zakup czasopisma „Niwa”
1875 Felietony z cyklu „Chwila obecna” w „Gazecie Polskiej”, recenzje teatralne na łamach „Niwy”
19.II.1876 Wyjazd do Ameryki Północnej, publikacja „Listów z podróży do Ameryki” oraz nowel „Sielanka”, „Stary sługa”, „Hania” na łamach „Gazety Polskiej”
VI.1876-jesień 1877 Pobyt w Anaheim w Kalifornii
1877 Druk „Szkiców węglem”
1878 Wyjazd ze Stanów Zjednoczonych
IV.1878-IV.1879 Pobyt w Paryżu
1879 Druk nowel „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, „Janko Muzykant”, podróż do Wenecji – zawarcie znajomości z Marią Szetkiewicz
1880 Ukazanie się „Pism” (tomy I-IV, wyd. Gebethner i Wolff), publikacja noweli „Za chlebem”
1881 Druk noweli „Latarnik”
16. VIII.1881 Ślub z Marią Szetkiewicz
1882-1887 Sienkiewicz redaktorem gazety „Słowo”
15.VII.1882 Narodziny syna – Henryka Józefa
1883-1884 Druk „Ogniem i mieczem” w dzienniku „Słowo”
13.XII.1883 Narodziny córki – Jadwigi
1884-1885 Pobyt  z żoną w europejskich uzdrowiskach z powodu jej postępującej choroby
19.X.1885 Śmierć żony – Marii z Szetkiewiczów
1884-1885 Druk powieści „Potop” na łamach dziennika „Słowo”
1886 Podróż do Konstantynopola i Aten
1887-1888 Druk „Pana Wołodyjowskiego” w dzienniku „Słowo”
1888 Anonimowy wielbiciel „Michał Wołodyjowski” obdarowuje Sienkiewicza kwotą 15000 rubli
1889 Pisarz tworzy stypendium im. Marii Sienkiewiczowej
1889-1890 Druk  „Bez dogmatu” w „Słowie”
XII.1890-IV.1891 Podróż do Afryki
1891-1892 Publikacja „Listów do Afryki” w „Słowie”
11.III.1893 Ślub z Marią Wołodkowiczówną „Marynuszką” (małżeństwo unieważnione w 1896 r.)
1893-1894 Publikacja „Rodziny Połanieckich” w miesięczniku „Biblioteka Warszawska”
1895-1896 Druk „Quo vadis” w „Gazecie Polskiej”
1897-1900 Publikacja „Krzyżaków” w pismach „Słowo” i „Tygodnik Ilustrowany”
24.XII.1898 Uczestnictwo  w odsłonięciu pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie
1899 Pobyt w Miłosławiu w związku z odsłonięciem pomnika Juliusza Słowackiego, początek znajomości z Marią Radziejewską
1900 Jubileusz pracy twórczej Henryka Sienkiewicza
1901 Publikacja odezwy w obronie dzieci z Wrześni
1903-1904 Druk „Na polu chwały” w tygodniku „Biesiada Literacka”
5.V.1904 Ślub z Marią Babską
10.XII.1905 Odbiór literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczości  (Sztokholm)
1906 Publikacja „Listu otwartego do J.C.M. Wilhelma II, Króla Pruskiego”
1909 Wydanie broszury „Prusse et Pologne”
1910 Publikacja „Wirów” w dzienniku „Głos Warszawski”
1911 Druk „W pustyni i w puszczy” w „Kurierze Warszawskim”
1913-1914 Druk „Legionów” w „Tygodniku Ilustrowanym”
1914 Wyjazd do Vevey w Szwajcarii
1915 Wystosowanie „Apelu do ludów cywilizowanych”, uczestnictwo w działalności Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce
15.XI.1916 Śmierć Henryka Sienkiewicza (Vevey)
27.X.1924 Uroczyste sprowadzenie prochów Henryka Sienkiewicza do Polski, powtórny pogrzeb w katedrze św. Jana w Warszawie

Możliwość komentowania została wyłączona.