Świąteczne Życzenia

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
Karta pocztowa Quo vadis z 1912 r.