Promocja książki „Niewymorodwane Anioły na Wołyniu”

WIZJE KRESOWE W TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA – DUCHOWOŚĆ
W KSIĄŻCE „NIEWYMORDOWANE ANIOŁY NA WOŁYNIU” – spotkanie z autorem Krzysztofem Kołtunem.
„W ostatnich dniach i w czasie ludobójstwa ukraińskiego na Wołyniu 1943 r. były zdarzenia nadzwyczajne, objawiały się Anioły, przychodziły duchy Przodków, dziwnie zachowywała się przyroda…” – oto fragment książki, której będzie poświęcone środowe spotkanie w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Autor „Niewymordowanych Aniołów na Wołyniu”, Krzysztof Kołtun, znany jest jako poeta poruszający tematykę kresową. Wśród jego publikacji znajduje się 8 książek prozy oraz 28 książek poetyckich. Krzysztof Kołtun reprezentuje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
w Krakowie. Jest założycielem Grupy Poetyckiej „Krzemień” w Chełmie (2010), która kontynuuje przedwojenne tradycje Grupy Poetyckiej „Wołyń”. Jest również pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskich konkursów poetyckich, skupiających rozproszone po świecie literackie środowisko kresowian i młodych talentów. Najdłużej organizowanym konkursem jest Konkurs Poetycki „U Progu Kresów” (od 1998 r.).
W 1998 r. Krzysztof Kołtun założył Towarzystwo Rodzin Kresowych, a rok później Nadbużańskie Towarzystwo Kultury.
Autor książki jest laureatem prestiżowych nagród literackich, gościem i współtwórcą audycji radiowych, dziennikarzem, antykwariuszem i przewodnikiem po Kresach Wschodnich.
Zapraszamy Państwa 18.10.2023 r. do Woli Okrzejskiej, spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00.
Wstęp bezpłatny.