Posiedzenie Rady Muzeum

26.01.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Powołania nowym Członkom Rady wręczył Starosta Łukowski Pan Dariusz Szustek. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego Rady Muzeum – został nim Pan Jerzy Kędra oraz przyjęto regulamin pracy Rady. Na posiedzeniu gościliśmy również Członka Zarządu Powiatu Łukowskiego Pana Władysława Karasia, Skarbnika Powiatu Panią Monikę Wodyk – Netczuk, Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej Panią Ilonę Budziak oraz Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie Pana Mariusza Burdacha.
Rada Muzeum została powołana Uchwałą nr XLVII/341/2022 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. na lata 2022-2026.
Członkami Rady Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zostały następujące osoby:
Włodzimierz Wolski – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
Danuta Bosek – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
Jerzy Siwiec – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
Stanisław Woś – przedstawiciel Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza – Zarząd Główny w Lublinie,
Wojciech Czerniec – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej,
Jerzy Kędra – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”,
Danuta Chadaj – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”,
Andrzej Soćko – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
Ryszard Szczygieł – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
Teresa Kożuch – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
Barbara Kot – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.