Muzeum Henryka Sienkiewicza niedostępne dla zwiedzających trwa remont !

OFICJALNE PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY W MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA

📣

Długo oczekiwany remont naszej placówki stał się faktem 

 W dniu dzisiejszym miało miejsce przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania robót budowlanych – w ramach zadania pn.: „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.
Wykonawcą robót będzie SOLARPROFI Jacek Wojtaś Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, z siedzibą Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż. Prace remontowe mają zakończyć się do końca marca 2022 r.
W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza Beata Skwarek, w imieniu Zarządu Powiatu Łukowskiego , członkowie Zarządu: Wojciech Czerniec i Władysław Mika, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Adam Ponikowski, obecny był również Lech Buczkowski – inspektor nadzoru, reprezentujący Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Sumiński.