2.02.2021 r. Remont Muzeum – podpisanie umowy

W dniu 2.02.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie, została podpisana umowa, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

W imieniu Zarządu Powiatu Łukowskiego umowę podpisał Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Moniki Wodyk – Netczuk.

Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Jacek Wojtaś „SOLARPROFI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą w miejscowości Lendo Ruskie.

W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Beata Skwarek oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Adam Ponikowski.

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – Przebudowa oficyny południowej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej wraz z przebudową parku znajdującego się przy muzeum na kwotę 1: 1 940 863,74 zł,
Część 2 – Przebudowa kopca Henryka Sienkiewicza zlokalizowanego w Okrzei na kwotę 2: 405 070,98 zł.

W związku z podpisaniem powyższej umowy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz okalający go park na czas remontu będą niedostępne dla zwiedzających. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 1 marca 2022 r.

Muzeum jednak nie zawiesza swojej działalności i już wkrótce pamiątki związane z osobą pisarza będzie można oglądać na wystawie w Muzeum Regionalnym w Łukowie. Ponadto zaplanowaliśmy inne wydarzenia, o których będziemy Państwa informowali na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszej strony facebookowej oraz internetowej.