Projekt „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” – dofinansowanie

W dniu 14 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Łukowskim o dofinansowaniu projektu pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”.
Szczególne podziękowania kierujemy do Starosty Łukowskiego Pana Dariusza Szustka oraz Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Ryszarda Szczygła, dzięki staraniom których nasze Muzeum otrzymało na powyższy cel dofinansowanie w kwocie 2 372 969,81 PLN tj. 80% wartości projektu opiewającego na sumę 3 815 631,11 PLN.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z przebudową istniejącej oficyny południowej, rewitalizację parku przy Muzeum, rewitalizację Kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei oraz wyposażenie Muzeum. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 30.04.2022 r.